ZŠ s materskou školou Bohdanovce

ZŠ s materskou školou Bohdanovce

Bohdanovce 209
04416 Bohdanovce
IČO: 35561301

Informácie o inštitúcii ZŠ s materskou školou Bohdanovce

 

História školy

V roku 1989 došlo k celospoločenským zmenám, ktoré zasiahli aj do života školy. Stala sa viac otvorenou verejnosti a prešla pod aprávu zriaďovateľa, ktorým sa stala obec.

Od 1.apríla 2002 je škola samostatným právnym subjektom, čo v praxi znamená, že k pedagogickej činnosti pribudlo zabezpečenie ekonomického, technicko-hospodárskeho úseku a školskej jedálne.

Hlavnou úlohou školy je vychovávať a vzdelávať žiakov v 1.- 9. ročníku. Či sa nám to darí viac alebo menej, môže posúdiť každý rodič.

 

Školský rok 1963/64 sa začal 2.9.1963 už v novostavbe školy za prítomnosti Dr.Černého.

 

História školy od 1963 do 2003.

 

Riaditelia školy: od r.1959/60 Liba,

od r.1970/71 Kiszelý, od r.1983/84 Renčík,

od r. 1990/91 Čiefová

 

Zástupcovia riaditeľa školy: Tóthová, Galeštok, Mráz, Pajtáš, Janočko, Čiefová, Schonová, Renčík, Maľcovská

 

Učitelia: Fedorčová, Klimová, Svobodová, Šimčáková, Sabová, Hanuščalková, Jakabová, Kóňová, Krčová, Beluš, Libová, Varga, Masica, Velká, Holéczy, Jacko, Jančiarová, Fircáková, Schrenkelová, Kubanyiová, Reichnerová, Henzelyová, Juhárová, Rajniaková, Čičváková, Haindzová, Mulerová, Gumová, Šusterová, Dulovičová, Tressa, Klubertová, Magdalénová, Chalupková, Levická, Cvachová, Rolková, Muliková, Laufiková, Reiprichová, Nemčeková, Galovičová, Kollárová, Gajarová, Tlumačová,Lešková, Filová, Mráz, Balážová, Vancáková, Hanková, Bistiaková, Krasnajová, Centnárová, Kiszelá, Čiderová, Sarossyová, Scholtzová, Lehocká, Tejová, Baranová, Gazdíková, Sapešiová, Verebová, Tatarková, Juriková, Brázová, Černá, Kľučár, Juráčková, Kmec, Chiľová, Pinkovská, Biela, Markovičová, Michalčiková, Tressová, Michalčík, Kmecová, Miklošová, Janáčiková, Schonová, Matová, Svobodová, Grúberová, Čiefová, Ignácová, Žillová, Pavelčáková, Sirotníková, Stropkai, D.Belušová, Oravcová, Maľcovská, Škriniarová, Poľa, Kaščák, Fodorová, Macejková, Dikanová, Pavlík, Kažimírová, Muchová, Feketeová, Ferencová, Rimegová, Kopčíková, Novysedlák, Kračúnová, Nikodémová, Gulyás, Chapčáková, Grulling, Bačovčinová, Gllitová, Mattová, Obšatníková, Stoklasová, Gorcsosová, Bandoľa, Chmárová, Šuleková, Bilá, Tomašková, Likačková, Ružbašanová, Kľučárová, Zahradníčková, Polašková, Ondrušek, Fedorčáková, Kočiš, Riemer, M. Andráš, Drotárová, Pohovejová, Tóth, Mašlárová

Vychovávateľky: Tomková, Pavlíková, V. Belušová

Skupinové vedúce: Bodiová, V. Belušová, Majančíková

Kňazi: Z. Andráš, Kozár, Lucskay, Abošiová

 

V kronike chýbajú zápisy z rokov 1975 - 1982 a z rokov 1984 - 1986.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

PaedDr. PaeDr.Ladislav Juhás
Riaditeľ
Mgr. Zdenka Jacková
Zástupkyňa

 

Email školy: riaditel@zsbohdanovce.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit